تبلیغات
زیبا سخن - داستان

زیبا سخن

انسانم آرزوست

کلید موفقیت مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟
سقراط به او گفت: «فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفقیت را به تو بگویم.» صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. سقراط از او خواست که بسوی رودخانه او را همراهی کند. جوان با او به راه افتاد. به لبه ی رود رسیدند و به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه ی آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد. جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، اما سقراط آنقدر قوی بود که او را نگه دارد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را خلاصی بخشد. همین که به روی آب آمد، اول کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه فرو فرستاد. سقراط از او پرسید: «زیر آب که بودی، چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟» گفت: «هوا.» سقراط گفت: «هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی، موفقیت را مشتاق بودی، تلاش خواهی کرد که آن را بدست بیاوری، راز دیگری ندارد.»

پندها:
کلید موفقیت، اشتیاق است
آدم های مشتاق، آدم های موفقی هستند؛ آنها دست روی دست نمی گذارند تا نیرویی از خارج اشتیاق شان را بر انگیزد بلکه به خواست و اراده خویش اشتیاق پیدا می کنند؛ آنها احساس تکلیف را در خود می پرورانند تا کوره اشتیاق اشان روشن شود. آنها بیش از حد انتظار کار می کنند و سعی می کنند هر کاری را در سطح عالی انجام دهند چرا که اعتقاد دارند کاری که امروز به خوبی انجام شود سنگ بنای کار خوب فردا است؛ کاری که خوب انجام شود، اشتیاق را برمی انگیزد.

نوشته شده در یکشنبه 27 شهریور 1390 ساعت 10:30 ق.ظ توسط .s kh نظرات | |